Tidsräknare tills allt skall vara klart

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Företagets mål innan 2030

(och den kommer ständigt uppdateras)

Budget och försäljningsmål, förändringsmodell marknad, uppsatta men redovisas inte här.

Personal – Prioritet och fokus på hälsofrågor.

Friskvårdsbidrag ökas med 10%/år, 2021 fn 2450:-/år.

Utökade hälsoundersökningar för alla medarbetare, medarbetare över 50 år utökas 2ggr per år, för att hålla koll på hälsoförändringar så plan kan sättas in tidigare.

Interna medarbetar undersökningar beträffande stress och välmående skall göras 2ggr/år

Hälsocoach skall finnas på företaget frågor kring psykiskt välmående, stress, kost, sömn, motion etc 

Innan år 2025 skall företagets alla bilar var eldrivna eller drivas av annat klimatneutralt drivmedel

Alla produkter som köps in på företaget skall gå igenom företagets ”Inköpspolicy”, denna innebär kortfattat: Ekologiska varor om det finns skall inhandlas (ex kaffe, livsmedel etc), verktyg som köps in skall helst vara svensktillverkade, finns det inte svensk tillverkning så skall europeiska leverantörer prioriteras. Detta gäller även arbetskläder, skyddsmaterial, elektronisk utrustning mm. Verktyg skall regelbundet(enligt serviceplanen för resp verktyg/maskin), servas och repareras i största mån. Kan vi köpa bättre begagnade maskiner vid behov så skall detta tas i beaktning. 

Företaget åtar sig att aktivt kontrollera och följa med i utveckling av produkter inom måleriet, hälsoskadliga, miljöfarliga produkter skall inte användas (ex linoljefärg). Prioriterade leverantörer är svenska och nordiska tillverkare. Högt fokus står på hållbara produkter som håller länge innan man behöver måla om, detta minskar miljöbelastningen mest. Billig färg eller andra produkter skall aldrig gå före hållbara produkter.

Du som anställd hos oss skall:

Initiera och utföra de arbetsuppdrag som företaget ålägger dig 

Följa Hallins säkerhetsprogram ”Säker på jobbet”

Avbryta arbetet om beteende eller förhållande inte är säkert

Ansvara för din egen och andras säkerhet

Uppnå uppsatta kvalitetsmål och uppföljning av kvalitetsutfall

Föreslå förbättringar och ev initiera kommande åtgärder samt föreslå utveckling i syfte att minimera arbetsskador och negativa miljöeffekter,  rapportera detta i Bygglet  mallar P1012

Hålla företagets utrustning i toppskick, se till att meddela brister, serva och underhålla utrustning          

Ha kundkontakter

Arbetsplanera dina egna jobb, inköp av material

Bilar (sköta, städning, service, besiktningar)

Tidsrapportera i Bygglet

Inköp utrustning, lampor etc: Köpgräns 500:-, över 500:- krävs godkännande av närmaste chef

Inköp färgmaterial Beckers-Jotun avtalade leverantörer: Köpgräns ingen

Ansvara och besiktiga sina egna jobb rapportera i Bygglet mallar på resp projektnummer